Zásady ochrany osobních údajů

1. Všeobecné informace
Tato politika se vztahuje na webové stránky nacházející se na následující adrese URL: zphwarta.eu. Provozovatelem webového místa a správcem osobních údajů je: Warta Okucia Budowlane, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska. 

Kontaktní e-mailovou adresou provozovatele je: zamowienia@warta.pl

2. Vybrané metody ochrany dat používané provozovatelem
Přihlašovací místa uživatele a místa pro zadávání osobních údajů jsou zabezpečena certifikátem SSL k zašifrování osobních údajů a informací o přihlášení při přenosu na server. Hesla uživatelů jsou uložena v hašovaném formátu, což zajišťuje jednosměrné šifrování. Pravidelné zálohy dat jsou prováděny k ochraně dat. Pravidelné aktualizace softwaru, včetně programových komponent, jsou nezbytné pro ochranu dat.

3. Hosting
Webové místo je hostováno (technicky spravováno) na serverech provozovatele jiné společnosti. Společnost hostující provádí udržování serverových záznamů, včetně identifikátorů URL (adresy požadovaných zdrojů – stránek, souborů), času příchodu požadavku, času odeslání odpovědi, názvu stanice klienta (identifikace prostřednictvím protokolu HTTP), informací o chybách souvisejících s provedením transakce HTTP, URL adresu předchozí stránky, kterou uživatel navštívil (referer link), pokud uživatel přistoupil na webové místo prostřednictvím odkazu, informace o prohlížeči uživatele, IP adresa, diagnostické informace související s procesem objednávání služeb prostřednictvím registrátorů na webové stránce a informace související s e-mailovou komunikací, která je směřována k provozovateli nebo odesílána provozovatelem.

4. Vaše práva a další informace o použití dat
V určitých situacích má správce právo předávat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud je to nezbytné k plnění s vámi uzavřené smlouvy nebo k plnění povinností uložených správci. To může zahrnovat autorizované zaměstnance a spolupracovníky, kteří používají údaje k dosažení cílů webového místa. Vaše osobní údaje budou zpracovávány ne déle, než je nezbytné pro činnosti stanovené zvláštními předpisy (např. účetnictví). Pokud jde o marketingové údaje, nebudou zpracovávány déle než 3 roky. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, smazání, omezení zpracování a přenosu dat. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, včetně profilování, na základě oprávněných zájmů provozovatele. Toto právo však nelze uplatnit, pokud existují vážné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, zejména pro stanovení, vymáhání nebo obranu právních nároků. Máte právo podat stížnost u prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro používání webového místa. Automatizované rozhodování, včetně profilování, může být použito k poskytování služeb podle smlouvy a pro účely přímého marketingu provozovatele.

5. Informace ve formulářích
Webové místo shromažďuje informace dobrovolně poskytované uživatelem, včetně osobních údajů, pokud jsou poskytnuty. V některých případech může webové místo ukládat informace usnadňující spojení mezi údaji ve formuláři a e-mailovou adresou uživatele vyplňujícího formul

ář. Údaje poskytnuté ve formuláři se zpracovávají pro účel uvedený v každém formuláři, například pro zpracování servisního požadavku, obchodního kontaktu, registrace služeb atd.

6. Záznamy správce
Informace o chování uživatelů na webovém místě mohou být zaznamenávány a používány pro správu webového místa.

7. Významné marketingové techniky
Provozovatel používá statistickou analýzu provozu na webové stránce prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel nepředává tomuto službě osobní údaje, pouze anonymizované informace. Služba závisí na použití souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé mohou zobrazit a upravit své preference pro informace shromažďované reklamní sítí Google prostřednictvím tohoto nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informace o souborech cookie
Webové místo používá soubory cookie (tzv. “cookies”). Soubory cookie jsou počítačová data, zejména textové soubory, uložené na koncovém zařízení uživatele a určené k použití na webové stránce. Soubory cookie obvykle obsahují název původní webové stránky, doby uchovávání a jedinečné číslo. Subjektem, který umisťuje soubory cookie na koncové zařízení uživatele a má k nim přístup, je provozovatel webového místa. Soubory cookie jsou používány k udržování uživatelských relací (po přihlášení) a také pro účely uvedené v části “Významné marketingové techniky”. Webové místo používá dva základní typy souborů cookie: “session” (session cookies) a “persistent” (persistent cookies). Soubory cookie “session” jsou dočasné soubory uložené na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo uzavření prohlížeče. Soubory cookie “persistent” se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souboru cookie nebo až do jejich odstranění uživatelem. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle implicitně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webového místa mohou tyto nastavení změnit. Webový prohlížeč umožňuje uživatelům smazat soubory cookie nebo je automaticky blokovat. Omezení použití souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webovém místě. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele mohou být také používány subjekty spolupracujícími s provozovatelem webového místa, včetně společností Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA) a Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. Správa souborů cookie – Jak v praxi udělit nebo stáhnout souhlas?
Pokud uživatelé nechtějí přijímat soubory cookie, mohou změnit nastavení svého prohlížeče. Je třeba poznamenat, že zakázání souborů cookie nezbytných pro autentizaci, bezpečnost a udržení uživatelských preferencí může ztížit nebo dokonce znemožnit používání některých funkcí webových stránek. Pro správu nastavení souborů cookie vyberte ze seznamu níže svůj webový prohlížeč a postupujte podle instrukcí:
– Edge
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera
Mobilní zařízení:
– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone

    • Provozovatel je správcem osobních údajů pro osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytovány na webovém místě. Webové místo používá osobní údaje pro následující účely: Prezentace nabídky nebo informací. Webové místo sbírá informace o uživatelích a jejich chování prostřednictvím dobrovolně poskytnutých údajů ve formulářích a ukládáním souborů cookie na koncových zařízeních uživatelů (tzv. “cookies”).